Rammer og lommer

VIsual management er et vigtigt begreb i arbejdet med Lean. Med Magnetlommer, Snaprammer og Fliplommer fra Leantools, bliver arbejdet med visualisering enkelt.

 

Snaprammer

Snaprammer

Magnetlommer

Magnetlommer